Holvikoti

Holvikoti on yksityinen 7-paikkainen lastensuojelulaitos, joka tarjoaa ympärivuorokautista sijaishuoltoa avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai huostaan otetuille 4-17-vuotiaille lapsille.

 

Sijainti

Holvikoti sijaitsee Tevaniemen idyllisessä kyläkeskuksessa Ikaalisissa Kyrösjärven läheisyydessä. Matkaa Tampereelta 80km, Ikaalisista 25km ja Parkanosta 20 km.

Toiminta
Hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on, että lapsi löytää omat voimavaransa, oppii uskomaan omiin kykyihinsä ja kantamaan vastuun itsestään. Lapsen läheiset ovat tärkeitä kasvatuskumppaneita. Lapsen asioista huolehtii ensisijaisesti hänelle nimetty omaohjaajapari. Lapselle tehdään tavoitteellinen kasvatussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan kuukausittain.

Osallisuus

Lasta kuullaan ja kuunnellaan sekä rohkaistaan sanomaan oma mielipiteensä. Lapsia koskevat asiat päätetään lastenkokouksissa. Pyrimme myös edistämään lasten hyvää tulevaisuutta tukemalla

heidän elämänvalintoja ja vastuunottamista.

 

Holvikoti
Kujalantie 11
39590 Tevaniemi
03-4525222, 050-5513944